Doc. dr. Laimutė Salickaitė - Bunikienė

laimute.jpgDoc. dr. Laimutė Salickaitė viena iš DEUM mokyklos įkūrėjų ir skaito mokiniams ir mokytojams paskaitas ir veda praktikos darbus šiomis temomis: Drūkšių ežero hidrochemija, gamtinių vandenų cheminė sudėtis, gamtinio vandens kokybės rodikliai, veda praktikos darbus "Įvairių gamtinio vandens mėginių cheminė analizė", pasakoja apie Tilžės miestelio istoriją ir jo apylinkių dubenėtuosius akmenis, tolerancija ir pilietiškumas, gamtinės aplinkos apsauga, aplinkos kokybė ir žmogus, technologijos ir visuomenė, o per Joninių šventę būna bobulė Žolininkė su dideliu krepšiu įvairių žalumynų.

 

Dr. Elena Motiejūnienė

elena.jpgDr. Elena skaito mokiniams ir mokytojams paskaitas apie gamtinės aplinkos stebėjimus ir tyrimus, kaip tapti gamtos tyrinėtoju. Veda ekologinius žaidimus: „Mokomės klausytis tylos", „Mitybos tinklas", „Atspėk, kas paslėpta maišelyje", „Pabūk medžiu", „Elniai", žaidimą, skirtą augalų atpažinimui „Brrrrrr..." ir kitus.

 

 

Prof. habil. dr. Gervydas Dienys

gervydas.jpgProfesorius skaito paskaitas apie naujausius mokslo pasiekimus biochemijos, biotechnologijų srityse, veda įvairius, šias mokslo sritis populiarinančius praktikos darbus, laisvalaikio programose nuoširdžiai bendrauja, moko laužų kūrenimo technikos ir dalijasi tolimų kelionių įspūdžiais, moko vaikus laužų kūrenimo technikos ir kitokių įdomių gyvenime naudingų dalykų.

 

Habil. dr. Rimantė Dušauskienė - Duž

rimante.jpgHabil.dr. Rima skaito paskaitas ir veda praktikos darbu šiomis temomis: Radioaktyvumas ir supanti aplinka, AE regiono radioaktyvaus užterštumo problemos, Drūkšių ekologinės stoties aplinkos ir kitų mėginių radioaktyvumo tyrimas.

 

 

 

Dr. Staselė Mažeikaitė

stasele.jpgDr.Staselė yra planktoninių organizmų tyrimų specialistė. Skaito paskaitas ir veda praktikos darbus: Planktoninių organizmų įvairovė ir jų vieta ekosistemoje, planktoninių organizmų gaudymas tinkleliu ir jų stebėjimas pro mikroskopą, Skirnio ir kitų AE regiono ežerų moliuskai, vasarą (pavasarį, rudenį) žydintys augalai (kartu su dr. R. Šulijiene), Lietuvoje augančių valgomų ir nuodingų grybų pasaulis.

 

Dr. Rita Šulijienė

rita.jpgDr. Rita skaito paskaitas ir veda praktikos darbu šiomis temomis: Vandens augalų fotosintezė ir kvėpavimas, Vasarą (pavasarį, rudenį) žydintys augalai (su S. Mažeikaite), aktyviai dalyvauja laisvalaikio programose, ekskursijose.

 

 

 

Mikrobiologė Marytė Šimelionytė

maryte.jpgAplink mus ir mumyse gyvena daugybė mikroorganizmų. Kaip juos pamatyti, kaip juos pažinti? Šią problemą DEUM mokyklėlėje išsprendė mikrobiologė Marytė Šimelionytė. Ji skaito paskaitas apie mikroorganizmus, veda praktikos darbus: mikrobiologiniai pasėliai, mikrobiologinių pasėlių persėjimas, koliforminių bakterijų identifikavimas.

 

Dr. Ričardas Paškauskas

Dr. Ričardas skaito paskaitas apie stambių pramoninių objektų įtaką aplinkai ir visuomenei.

 

Habil. dr. Edmundas Lekevičius

edmundas.jpgSkaito paskaitas apie ekosistemas, jų vystymosi teorijas, aplinkosaugos ir aplinkotvarkos problemas. Veda įdomius ekologinius žaidimus.

 

 

 

Dr. Dalia Lukšienė

dalia.jpgDEUM mokyklėlėje dr. Dalia skaito šias paskaitas ir veda praktikos darbus: Drūkšių ežero žuvų įvairovė, žuvų fiziologijos pagrindai, žuvų laboratorinis tyrimas. Ichtiologija ir žuvų fiziologija. Tai ne keisti žodžiai, o povandeninio pasaulio paslaptys ir Dalios Lukšienės mėgstamiausios tyrimų sritys. Pasirodo, čia galima daug ką papasakoti apie žuvų rūšinę įvairovę, jų paplitimą ir prisitaikymą prie besikeičiančių gyvenimo sąlygų, baimę keliančias greitas mutacijas.

 

Rimtis Lukša

rimtis.jpgRimtis DEUM mokyklėlėje skaito paskaitas ir veda užsiėmimus šiomis temomis:
gyvūnijos įvairovė ir žmogaus sukeltos problemos, pasaulio žuvų įvairovė, žuvų anatomija. Praktinis susipažinimas su žuvų anatomijos ypatumais. Tai žmogus netradiciškai žvelgiantis į gamtą ir gebantis atrasti naujas gamtos paslaptis žvelgdamas pro fotoobjektyvą. Vienas iš jo užsiėmimų taip ir vadinasi „Netradicinis žvilgsnis pro fotoobjektyvą", užvaldantis DEUM dalyvių dėmesį ir sujaudinantis visų širdis.

 

Dr. Izabela Trainauskaitė †

izabela.jpgDr. Izabela skaitė paskaitas apie vandens augalus – makrofitus, vedė įdomius žaidimus, padedančius įsidėmėti jų lotyniškus pavadinimus. Buvo jaunojo aplinkotyrininko bibliotekėlės knygų „Gyvenimas vandenyje" (1996) ir užduočių rinkinio laisvalaikiui „Stebėkime ir tyrinėkime gamtą" (1996) bendraautorė.

 

Prof. habil. dr. Elena Šapokienė †

sapokiene.jpgNuo pat pirmųjų DEUM žingsnių Profesorė skatino mus kuo plačiau ir giliau vystyti švietėjišką veiklą. Jos entuziazmas ir palaikymas, draugiški patarimai ir metodinė pagalba buvo mums labai svarbūs organizuojant mokiniams mokomąsias stovyklas ir vedant seminarus biologijos ir chemijos mokytojams. Jos darbas su mokiniais, vedami užsiėmimai seminaruose buvo neįkainojama patirtis tiek formalaus, tiek ir neformalaus ugdymo pedagogams. Profesorės knygos (,,Gamtos struktūra ir funkcionavimas" (1980 m.), ,,Mokomieji ekologiniai takai" (1986 m.), ,,Gamtos apsaugos fakultatyvo metodika" (1987 m.), ,,Gamtosaugos vakarai ir šventės mokyklose" (1988 m.), „Ekologinio ugdymo sūkuriuose" (1998 m.) ir kt.) . – tai šaltiniai, iš kurių lig šiol semiamės idėjų savo darbams.

 

Mokytoja metodininkė Irena Stankevičienė

irena.jpgMokytoja Irena - viena iš DEUM fotometraštininkių. Daug jos nuotraukų pateikiama ir šiame tinklapyje. Ji. mielai kartu su jaunaisiais dėstytojais dėsto šiuos dalykus: gamtiniai indikatoriai, eteriniai aliejai ir jų savybės, moksleivių moksliniai tiriamieji darbai, jų svarba patiems mokiniams ir visuomenei.

 


Doc. dr. Antanas Bunikis

antanas.jpgDr. Antanas yra Įvairių hidrochemijos temų ir hidrochemijos lauko praktikos darbų organizavimo konsultantas, laivo kapitonas, knygos „Hidrochemijos praktikumas" ir jaunojo aplinkotyrininko bibliotekėlės knygos „Tolyn pažinimo keliu" bendraautoris.

 

 

 

Dr. Antanas Tautvydas

Dr. Antanas skaitė paskaitas hidrologijos temomis, vedė praktikos darbus, mokė mokinius hidrometrijos pagrindų , daug pasakojo apie Drūkšių regiono hidrografijos ypatumus. Yra jaunojo aplinkotyrininko bibliotekėlės knygos „Tolyn pažinimo keliu" II dalies bendraautoris.

 

Mokytoja metodininkė Zita Vitkauskienė

zita.jpgMokytoja Zita DEUM jau daugelį metų veda mokiniams labai patinkančius užsiėmimus „Molis – Dievo dovana žmogaus rankoms ir mintims". Tačiau ne tik molis jos rankose virsta mažais stebūklais,bet ir maistas, kurį ji linksmai suruošia gamtoje stovyklaujantiems mokiniams – tikra gurmaniška puota. Todėl norinčių pasimokyti šio meno gausu, o Zita džiaugiasi, kad netrūksta stropių pagalbininkų. Jos patarimus ir pavyzdinį meniu galima rasti knygoje „Ekspedicija. VANDUO", kurios mokytoja yra bendraautorė.

 

Mokytoja Rima Bareikaitė--Skrabienė

rima.jpgĮdomioji chemija, įvairios aplinkos pažinimo programos – svarbi mokytojos Rimos veiklos dalis. Ji yra knygos „Chemija eksperimentuose ir projektuose bendraautorė.

 

 

 

Dr. Andrej Rožkov

andrej.jpgŽinios apie šiuolaikinius radioaktyvių medžiagų stebėsenos metodus, operatyvias jų aptikimo aplinkoje galimybės ir Ignalinos AE regiono radioekologinę situaciją yra reikalingos kiekvienam. Dr. Andrej įdomiai jomis dalijasi su DEUM klausytojais.

 

 

Justinas Teišerskas

justinas.jpgJustinas domisi ir dalyvauja įvairiuose projektuose, todėl ir jo paskaitos dažniausiai būna labai aktualiomis temomis, pvz.: skaito paskaitą „Ar žinome, kas yra detergentai?" ir veda praktikos darbą tema „Plovikliai ir jų įtaka ežero ekosistemai" ir „Šiltnamio efektas".

 

 

 

Magistrė Ona Beinoravičiutė

ona.jpgĮdomios šventės ir turiningas laisvalaikis – svarbi DEUM edukacinių programų dalis. Onutė – aktyvi DEUM laisvalaikio programų dalyvė ir video metraštininkė.

 

 

 

Dr. Rasa Sukackaitė

rasa.jpgDr. Rasa skaito paskaitas ir veda praktikos darbus įvairiomis biochemijos temomis. Tai labai aktualu, nes daug kas galvojančių apie biochemiko darbą sunkiai įsivaizduoja, kokiose tematikose jie triūsia, kokios problemos sukasi biochemikų galvose. Rasa įdomiai pasakoja apie: „Ląstelė biochemiko akimis", „ Genetiškai modifikuoti organizmai", „Nuo genomo iki metabolomo" ir kt.

 

Doktr. Julija Baniukevič

julija.jpgDoktr. Julijos interesų laukas labai platus, todėl ir mokinius dominančių temų įvairovė jos paskaitų arsenale taip pat didelė. Ji skaito paskaitas apie šiuolaikines nanobiotechnologijas, kokios jos buvo vakar, yra šiandien ir bus ateityje. Ji moko mokinius, kaip išskirti DNR iš vaisių ir daržovių, kas yra gamtiniai dažikliai, indikatoriai ir kaip ieškoti katalazės gamtiniuose objektuose, kaip vykdyti mokyklinį mokslinį tiriamąjį darbą. O po rimtų dalykų mėgsta su mokiniais ir pažaisti, kad ir tokį žaidimą: "Nanodalelės supa mus" arba „Mano pirmoji pažintis su genetine medžiaga. DNR origami" ir kt.

 

Magistrė Igna Kirkutytė-Aleknienė

igna.jpgŠvietimo reformos ir bendrųjų ugdymo programų raida, gamtos mokslų mokymo problemos bendrojo lavinimo mokykloje aktualios mokytojams. Visa tai magistrė Igna nagrinėja mokytojams rengiamuose seminaruose. Yra DEUM veiklai aktualios knygos „Chemija eksperimentuose ir projektuose" bendraautorė.

 

 

Gyd. Švitrigailė Grincevičienė

svitrigaile.jpgŠiandien jau labai daug žmonių domisi sveika gyvensena, ekologiškais maisto produktais. Tačiau kaip susiformuoti sau tinkamus sveikos gyvensenos principus? Koks maistas yra sveikas, o koks ne? Čia jau reikalingas specialisto žodis. Gyd. Švitrigailė įtaigiai ir argumentuotai apie tai kalba savo paskaitose.

 

 

Vitalijus Buika

vitalijus.jpgNeklystant galima pasakyti, kad vienas iš Vitalijaus hobių - domėjimasis alternatyvia energetika ir jos problemomis. Todėl jo paskaitos ir praktikos darbai irgi yra iš šios srities. Tai temos: Fotoelementų šiandiena ir rytojus, energijos perdavimas, energijos nuostoliai ir eksperimentas: Kas yra I ir U ? ir t.t.

 

 

Doktr. Artūras Katelnikovas

arturas.jpgJeigu jau rūpinamės energijos išgavimu ir jos taupymu, tai turime daug ką žinoti. Šiuolaikiškos ir aktualios doktr. Artūro paskaitos padeda tokių žinių įgyti. Įdomiai Artūras nagrinėja šias temas: „ Organiniai ir polimeriniai šviestukai", „Nekoherentiniai šviesos šaltiniai" it kt.

 

 

Doktr. Ramunė Albrektienė

ramune.jpgDoktr. Ramunės „arkliukas" - geriamasis vanduo ir jo kokybė. Todėl ji mielai dalijasi žiniomis apie geriamojo vandens problemas, jo kokybę, paruošimo būdus ir cheminius bei biologinius tyrimus. Labai įdomiai Ramunė veda mokiniams ir mokytojams ekskursijas Vandens muziejuje.

 

 

Mokytoja Teresa Zajančkovskaja

teresa.jpgČia pat, tiesiog akyse, mokyt. Teresos rankose suminkytas mažas molio gabalėlis virsta mažu stebuklu – varpeliu, sraige, linksma pasakų herojaus figūrėle, maža pilaite ar medaliu. Puikių idėjų ir jų įgyvendinimo būdų Teresa žino galybę, todėl linksmai ir nuoširdžiai dailiosios keramikos pagrindų ji moko visus to norinčius. Stovyklos metu jos užsiėmimai yra nuostabus įvadas į tolimesnį aplinkos pažinimą.