"Mokslas – tai smalsumas, atradimai ir klausimai kodėl... Ir jauni, ir suaugę žmonės nieko neišmoks, jeigu informaciją jiems kimšte kimšime į smegenis. Ko nors išmokysime tik sukėlę susidomėjimą, pažadinę žinių troškimą..."

Victor F. Weisskopf

ezeras.jpg

Visai natūralu, kad pačias aktualiausias, svarbiausias visuomenės raidai problemas visada pirmieji pradeda nagrinėti mokslininkai, pedagogai. Jų patirties sklaida – žingsnis į naujų, efektyvių mokymo ir mokymosi metodų atradimus, padedančius įtvirtinti žinias, stiprinti formalaus ir neformalaus ugdymo ryšius, įgyvendinti pedagogui ne tik mokytojo, bet ir ugdytojo misiją.

Nuo 1992 m. Drūkšių ekologinėje stotyje kasmet, pavasario, vasaros ir rudens sezonais, vyko ekologines mokomosios stovyklos mokiniams, seminarai mokytojams, praktikos įvairių specialybių studentams, kiti renginiai. Jų metu mums patiko naudoti netradicinius, aktyvius ugdymo metodus, orientuotus motyvuotai savarankiškai veiklai. Šiandien jau galime pasidžiaugti, kad kažkada buvę dar nedrąsūs, bet smalsūs ir jautrūs aplinkos problemoms ir pažinimui mokinukai, jau yra puikūs įvairių universitetų studentai, mokslų daktarai, įmonių ir mokslo institucijų darbuotojai. Manome, kad visų mūsų bendromis pastangomis sėjami pažinimo, perspektyvos ir gėrio grūdeliai, kad ir labai mažučiai, pasilieka širdyse ir turi įtakos tolimesniems mokinių pasirinkimams ir siekiams.