Drūkšių ekologinio ugdymo mokykla (DEUM) dalyvauja Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos inicijuotame populiarinančių mokslą nevyriausybinių organizacijų institucijų stiprinime ir jų tinklo kūrime (2010 m. birželio mėn. 4 d. sutartis) ir toliau tęsia mokslo populiarinimo veiklą pagal atnaujintą sutartį, kuri pasirašyta 2013 m. gegužės 28 d. Šiuo metu mokslo populiarintojų tinkle yra Viešoji įstaiga "Arbirėjus", Asociacija Drūkšių ekologinio ugdymo mokykla, Lietuvos biotechnologų asociavija, Lietuvos gamtos moklsų olimpiadų asociacija, Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga, Nacionalinė vaikystės tyrėjų asociacija, viešoji įstaiga "Mokslas ir menas", Studentų gamtininkų mokslinė draugija, viešoji įstaiga Socialinių inovacijų institutas, Viešoji įstaiga "VU studentų investicija" ir kt.

..................................................................................................................................

Kvietimas

Projekto puslapis: www.famelab.lt