Naujausi leidiniai

stebime_mokomes.jpg1. L. Salickaitė-Bunikienė, A. Eidukaitienė. Kn. Stebime ir mokomės. Etnocheminės užduotys ir vanduo. (2012, 1-152.- Vilnius.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tyrimai_gamtoje.jpg2. Stebime ir mokomės.Tyrimai gamtoje. Kn., autorių kolektyvas, red. L. Salickaitė-Bunikienė, (2012), 1-48.- Vilnius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hidro.jpg3. L. Salickaitė-Bunikienė, A. Bunikis,. Hidrochemijos praktikumas. Vilniaus universitetas, VU Leidykla. (2006) 1-170.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chemines.jpg4. D. Bigelienė, I. Kirkutytė-Aleknienė, I. Miglinienė, L. Salickaitė-Bunikienė. Kn. Cheminės medžiagos bendrojo lavinimo mokykloje. (2006) 20p.- Vilnius.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chemija.jpg5. L. Salickaitė-Bunikienė, I. Stankevičienė, J. Baniukevič, R. Skrabienė, I. Kirkutytė-Aleknienė. Kn. Chemija eksperimentuose ir projektuose. (2009, pakartotinai 2010), 1-220.- Vilnius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leidiniai 

1. E. Lekevičius, L. Salickaitė-Bunikienė, N. Kalinauskaitė, N. Slavinskienė. Lietuvos ekologinės bendrijos ir žmogus / 10 plakatų komplektas vidurinėms bendrojo lavinimo mokykloms.- (1995) 10 p. - Kaunas.

2. E. Lekevičius, L. Salickaitė-Bunikienė. Lietuvos ekologinės bendrijos ir žmogus/ Knyga mokytojui. (1995) 1-64. - Kaunas.

3. L. Salickaitė-Bunikienė, S. Mažeikaitė, E.Motiejūnienė, R. Šulijienė, D. Lukšienė, I. Trainauskaitė, R. Lukša, A. Balevičius. Kn. Stebėkime ir tyrinėkime gamtą (užduočių rinkinys laisvalaikiui) /Jaunojo aplinkotyrininko bibliotekėlė. (1996)1-25 .- Vilnius.

4. L. Salickaitė-Bunikienė, E. Motiejūnienė, I. Stankevičienė, Z. Vitkauskienė. Kn. Ekspedicija "Vanduo" / Jaunojo aplinkotyrininko bibliotekėlė.(pirmasis leidimas). (1996) 1-31 . - Vilnius.

5. L. Salickaitė-Bunikienė, S. Mažeikaitė, I. Trainauskaitė. Kn. Gyvenimas vandenyje / Jaunojo aplinkotyrininko bibliotekėlė. (1996) 1-30 . - Vilnius.

6. L. Salickaitė-Bunikienė, S. Mažeikaitė, I. Trainauskaitė, E. Motiejūnienė, R. Šulijienė, D. Lukšienė, R. Lukša, A. Balevičius. Kn. Stebėkime ir tyrinėkime gamtą (užduočių rinkinys laisvalaikiui) / Jaunojo aplinkotyrininko bibliotekėlė. (1997) 1-26 . (antrasis leidimas). - Vilnius.

7. L. Salickaitė-Bunikienė, A. Bunikis, S. Mažeikaitė, R. Šulijienė, D. Lukšienė, J. Kasperovičienė, M. Šimelionytė, R. Lukša, A. Žvikas. Tolyn pažinimo keliu /Jaunojo aplinkotyrininko bibliotekėlė/. (1997) 1-46 .-Vilnius.

8 L. Salickaitė-Bunikienė, L. Galkutė, I. Čepienė, S. Dijokienė, A. Kulbis, J. Motiejūnaitė. Kn. Prie upelio. (1997) 96 p. - Žaliasis pasaulis, Vilnius.

9. E. Lekevičius, L. Salickaitė-Bunikienė, N. Kalinauskaitė, N. Slavinskienė. Lietuvos ekologinės bendrijos ir žmogus / 10 plakatų komplektas vidurinėms bendrojo lavinimo mokykloms. (antrasis leidimas).- (1998) 10 p - Saulabrolis, Vilnius.

10. E. Lekevičius, L. Salickaitė-Bunikienė. Lietuvos ekologinės bendrijos ir žmogus/ Knyga mokytojui. (1998) 1-64 (antrasis leidimas). - Saulabrolis, Vilnius.

11. L. Salickaitė-Bunikienė, A. Tautvydas, R. Dušauskienė-Duž, A. Rožkov. Kn. Tolyn pažinimo keliu (II dalis) /Jaunojo aplinkotyrininko bibliotekėlė/.(Metodinė medžiaga) . (1998). 1-53 . - Leidybos centras, Vilnius.

12. L. Salickaitė-Bunikienė, E. Motiejūnienė, I. Stankevičienė, Z. Vitkauskienė. Kn. Ekspedicija "Vanduo" .(antrasis papildytas leidimas).(1999) 1-91 . - Leidybos centras,Vilnius.

13. L. Salickaitė-Bunikienė, E. Motiejūnienė, S. Mažeikaitė, R. Šulijienė, M. Šimelionytė, R. Dušauskienė-Duž, D. Lukšienė, R. Lukša. Kn. Ekologinės ir aplinkosauginės studijos (mokomųjų programų komplektas) I dalis. (1999) 1-92 . - Vilnius.

 

Publikacijos

1. L.Salickaitė-Bunikienė, S. Mažeikaitė, R. Šulijienė, I.Trainauskaitė, E. Motiejūnienė, E. Lekevičius, D. Lukšienė, A. Tautvydas. Aplinkosauginės studijos Drūkšių ekologinėje stotyje. Kn. Europos gamtos apsaugos metai-95 Lietuvoje. ( 1995) 74 -75.- Vilnius.

2. E. Motiejūnienė, L. Salickaitė-Bunikienė. Ekologinės ir aplinkosauginės studijos Ignalinos AE regione. Kn. Ignalinos atominės elektrinės poveikis gamtai ir visuomenei. (1995) 290-292.-Vilnius.

3. L. Salickaitė-Bunikienė, S. Mažeikaitė, E. mtamokslinis ugdymas pagrindinėje bendrojo lavinimo mokykloje. (1996) 27-29. - Vilnius.

4. L.Salickaitė-Bunikienė, S. Mažeikaitė, E. Motiejūnienė. Mokslininkų patirties perteikimas moksleiviams ir mokytojams. Kn. Gamtamokslinis ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje. (1997) 10-13. - Vilnius.

5. L. Salickaitė-Bunikienė, R. Jasiūnienė. Environmental Studies for pupils of the Lithuanian secondary schools in the Drūkšiai ecological Station. Second IOSTE /Science and Technology Education for social and Economic Development / symposium Central and East European countries (Abstracts).- Liublin ( 1997) 23.- Liublin (Poland).

6. L. Salickaitė-Bunikienė. Edukologinė veikla Drūkšių ekologinėje stotyje. Žn. Mokslas ir gyvenimas. Nr. 4. (1997) 20-24. - Vilnius.

7. L.Salickaitė-Bunikienė, E. Motiejūnienė. Pedagoginė veikla Drūkšių ekologinėje stotyje - mokslinių tyrimų kelias į mokyklą. Kn. Lietuvos mokyklai 600 metų. T.1 (1997) 250-252. Vilnius.

8. E. Motiejūnienė, L. Salickaitė-Bunikienė. Ekologinės ir aplinkosauginės studijos Ignalinos AE regione (apžvalga) .Kn. Atominė energetika ir aplinka. Mokslinių ataskaitų rinkinys1993-1997 . 5-as sąs. (1997), 448-504. - Vilnius.

9. Salickaite-Bunikiene L., Jasiūniene R., Motiejūniene E. Environmental studies for pupils of the Lithuanian secondary schools in the Drūkšiai ecological station.Science and technology education for social and economic development/ Proceedings of Second IOSTE Symposium Central and East European Countries.- (1997) 76- 79. - Liublin (Poland).

10. L. Salickaitė-Bunikienė, E. Motiejūnienė. Edukologinės veiklos Drūkšių ekologinėje stotyje 1992-1997 m. apžvalga / Kn. Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje (konferencijos medžiaga ). (1998) 128-136. - Vilnius.

11. L. Salickaitė-Bunikienė, S. Mažeikaitė, E. Motiejūnienė. Ekologinio ugdymo mokyklos prie mokslo institucijos perspektyvos./ Kn. Biologinės įvairovės tyrimai ir aplinkosauginis švietimas regionuose (konferencijos medžiaga). Botanikos instituto leidykla.(1998) 14-18 . - Vilnius.

12. L. Salickaitė-Bunikienė, S. Mažeikaitė. Kai kurie Drūkšių ekologinio ugdymo mokyklos veiklos 1998 m. aspektai. Kn. Biologinės įvairovės tyrimai ir aplinkosauginis švietimas regionuose (konferencijos medžiaga). Botanikos instituto leidykla (1998) 114-115 . - Vilnius.

13. L. Salickaitė-Bunikienė, E. Motiejūnienė, S. Mažeikaitė. Mokymosi motyvacijos elementai DEUM ekologinių studijų programose. Kn. Gamtamokslinis ugdymas bendro lavinimo mokyklose. Respublikinės mokslinės praktinės konferencijos straipsnių rinkinys. (1999) 94-98.-Vilnius.

14. L. Salickaitė-Bunikienė, S. Mažeikaitė.Rytų Lietuvos moksleivių aplinkotyros darbai ir problemos (regioninės konferencijos apžvalga). Kn. Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje (konferencijos medžiaga ). (2000) 176-180. - Šiauliai.

15. L. Salickaitė-Bunikienė, A. Rožkov. Kai kurie realizuoto tarptautinio aplinkosauginio projekto "Miesto bendruomenė gamtoje" metodiniai aspektai. Kn. Biologinės įvairovės tyrimai ir aplinkosauginis švietimas regionuose (resp. konferencijos medžiaga);Botanikos instituto leidykla (2000) -138-141.- Vilnius.

16. L. Salickaitė-Bunikienė, D. Lukšienė, R. Lukša. Šiuolaikinės ugdymo filosofijos idėjų ir aktyvių mokymo metodų taikymas Drūkšių rkologinio ugdymo mokykloje (DEUM). Kn. Biologinės įvairovės tyrimai ir aplinkosauginis švietimas regionuose.(resp. konferencijos medžiaga); Botanikos instituto leidykla (2000) -134-137. - Vilnius.

17. L. Salickaitė-Bunikienė, R. Jasiūnienė. New ideas and activities in environmental education in Lithuania. Science and technology education in new Millenium. 3 rd IOSTE Symposium Central and East European Countries.- (2000) 186- 189. - Praha (Czech. Respublic).

18. L. Salickaitė-Bunikienė. Pre- and in-service teacher training at the faculty of Chemistry of the Vilnius university. Science and technology education in new Millenium. 3 rd IOSTE Symposium Central and East European Countries.- (2000) 213- 215. - Praha (Czech. Respublic).

19. A. Kurienė, L. Salickaitė-Bunikienė, R. Bareikaitė.Kai kurie neakivaizdinės jaunųjų chemikų mokyklos "Pažinimas" mokymo organizavimo ir mokymosi aspektai. Kn. Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje (konferencijos medžiaga ). (2001) 168-172. - Šiauliai.

20. L. Salickaitė-Bunikienė. Changes of chemistry subject in the reforming secondary school of Lithuania.How to read chemistry/The materials second international workshop on the questions of increasing chemical education level in XXI century (february 1-5, 2000). - (2001) 15-17.- Minsk.

21. L. Salickaitė-Bunikienė, S. Mažeikaitė. Neformalaus ugdymo gamtamokslinės krypties mokyklų (klubų) sesijų organizavimo galimybes Drūkšių ekologinėje stotyje. Kn. Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje (konferencijos medžiaga ). (2001) 195-198. - Šiauliai.

22. L.Salickaitė-Bunikienė. Mokytojų rengimas ir neformalus moksleivių ugdymas Vilniaus universitete Chemijos fakultete// Chemija mokykloje. Problemos ir sprendimai Kn. Neorganinių junginių chemija ir technologija (konferencijos medžiaga). (2001) 175-178.-Kaunas.

23. L. Salickaitė-Bunikienė, A. Rožkov.Orhuso konvencijos apžvalga ir jaunimo iniciatyvos jos idėjas skleidžiant Lietuvoje. Kn. Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje (konferencijos medžiaga ). (2002) 188-194. - Vilnius.

24 L. Salickaitė-Bunikienė, I. Stankevičienė. Neformalaus gamtamokslinio ugdymo įtaka moksleivių chemijos mokslinių darbų konkursų raidai, turiniui ir rezultatams. Kn. Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje (konferencijos medžiaga ). (2002) 194-200. - Vilnius.

25. M. Katkus, M. Šalkauskas, L. Salickaitė-Bunikienė, . Europos cheminės tematikos tinklo (ECTN) testų įvairaus lygio chemijos žinių įvertinimo analizė. Kn. Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje (konferencijos medžiaga ). (2002) 136-141. - Vilnius.

26. L. Salickaitė-Bunikienė, A. Kasparavičiūtė, A. Rožkov. Apie galimybes integruoti Orhus konvencijos pagrindines nuostatas į formalųjį ir neformalųjį moksleivių ugdymą. Kn. Neorganinių junginių chemija ir technologija/Chemija mokykloje-2002 (konferencijos medžiaga). (2002) 64-70.-Kaunas.

27. D. Bigelienė, L. Salickaite-Bunikienė.Formal and informal science education in Lithuania. Importance of Science Education in the Light of Social and Economic Changes in the Central and East European Countries/ Proceedings of 4TH IOSTE Symposium Central and East European Countries.- (2003) 213-216. – Kursk (Russian).

28. L. Salickaite-Bunikiene, A. Rožkov, A. Kasparavičiūtė. Approaches of integrating of Arhus convention into formal and informal education in Lithuania. Importance of Science Education in the Light of Social and Economic Changes in the Central and East European Countries/ Proceedings of 4TH IOSTE Symposium Central and East European Countries.- (2003) 129- 131. – Kursk (Russian).

29. L. Salickaitė-Bunikienė. Gamtamokslinis ugdymas – naujos studijų galimybės moksleiviams. Konservavimo ir restauravimo chemija Vilniaus universitete. Žn. Gamtamokslinis ugdymas.(konf. Medž.). (2004) 338-342.- Šiauliai.

30. L. Salickaitė-Bunikienė, I. Stankevičienė. Neakivaizdinės jaunųjų chemikų mokyklos "Pažinimas" pasiekimai, veiklos pokyčiai ir galimybės formalaus ugdymo kontekste. Kn. Chemija mokykloje-2005 (konferencijos pranešimų medžiaga). (2005) 38-41.-Kaunas.

31. L. Salickaitė-Bunikienė.Gamtamokslinis ugdymas ir tolerancija darnaus vystymosi kontekste. Žn. Gamtamokslinis ugdymas. (2005) 4-6.- Šiauliai.

32. Salickaitė-Bunikienė, I. Stankevičienė. Metodiniai seminarai mokytojams: galimybės ir perspektyvos. Kn. Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje (konferencijos medžiaga ). (2005) 85-89. - Šiauliai.

33. l. Salickaitė-Bunikienė, A.Rožkov, D. Kasparavičiūtė, V. Buika. O sotrudnichestve v dele ekologicheskovo obuchenija shkolnikov v kontekste sravnenija sistem obrazovanija Litvi i Shveciji. Kn. Novije obrazovatelnije technologiji v ekologicheskoj podgotovke studentov (materiali oblastnoj naurno-metodicheskoj konferenciji). (2005) 58-62. – Brest (rus.).

34. D. Bigelienė, L. Salickaite-Bunikienė. The short review of situation in the teaching of chemistry in the system of education in Lithuania. Conf.proceeding "Kimijas izgliba skols-2005. (2005 goda 6 oktobris) 29-32.- Riga.

35. L. Salickaitė-Bunikienė, D. Bigelienė.Vklad himicheskovo fakulteta Vilniuskovo universiteta v podgotovku uchenikov obcheobrazovatelnih škol Litovskoj respubliki. Sviridovskije chtenija. Sbornik statjej, vypusk 2. (2005) 230-234. Minsk.

36. L. Salickaitė-Bunikienė, D. Bigelienė. Motivacija uchenikov k izucheniju himiji v obcheobrazovatelnih školah i viših uchebnih zavedenijah Litovskoj respubliki. Sviridovskije chtenija. Sbornik statjej, vypusk 2. (2005) 234-238. Minsk.

37. L. Salickaitė-Bunikienė, D. Bigelienė, I. Kirkutytė-Aleknienė. Cheminės medžiagos bendrojo lavinimo mokykloje. Kn. Chemija mokykloje-2006 (konferencijos pranešimų medžiaga). (2006) 11-15.-Kaunas.

38. D. Bigelienė, I. Miglinienė, L. Salickaitė-Bunikienė. Cheminių medžiagų klasifikavimas, ženklinimas ir naudojimas bendrojo lavinimo mokyklose. Kn. Chemija mokykloje-2006 (konferencijos pranešimų medžiaga). (2006) 16-26.-Kaunas.

39. L. Salickaitė-Bunikienė, D. Bigelienė. Kas žinotina apie plastikinius indus chemijos eksperimentams. Kn. Chemija mokykloje-2006 (konferencijos pranešimų medžiaga). (2006) 34-38.-Kaunas.

40. L. Salickaitė-Bunikienė. Pilietiškumo ir darnaus vystymosi sąsajos gamtamokslinio ugdymo procese. Kn. Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje (mokslinė-praktinės konferencijos straipsnių rinkinys). (2006) 78-81. - Kėdainiai.

41. L. Salickaitė-Bunikienė, J. Borovik. Trumpa kai kurių tarpdalykinių ryšių ir jų įgyvendinimo metodų apžvalga mokant(is) chemijos gamtamokslinio ugdymo kontekste. Kn. Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje (mokslinė-praktinės konferencijos straipsnių rinkinys). (2006) 82-85. - Kėdainiai.

42. D. Bigelienė, L. Salickaitė-Bunikienė. Eksperimenti i ih vlijanija na dostizhenijah uchenikov po etestvenim naukam. Proceedings of Conf."Kimijas izgliba skola-2006. (2006 goda 5 oktobris) 30-34.- Riga.

43. D. Bigelienė, L. Salickaite-Bunikienė, S. Vingelienė.IKT taikymas gamtamoksliniame ugdyme: galimybės ir problemos. Proceedings of International Scientifc Practical Conference December 1-2, 2006, Siauliai, Lithuania, P. 16-24.

44. I. Kirkutytė-Aleknienė, D. Bigelienė, L. Salickaitė-Bunikienė. Analiz uchebnikov po himiji dlia obcheobrazovatelnih škol Litvi: osnovnije principi ih podgotovki i ocenki. Sviridovskije chtenija. Sbornik statjej, vypusk 3. (2006) 258-262. Minsk.

45. E. Pudžiuvelytė, L. Salickaitė-Bunikienė, I. Stankevičienė. Chemijos pamokoms reikalingų cheminių medžiagų resursų tvarkymas. Kn. Chemija mokykloje-2007 (konferencijos pranešimų medžiaga). (2007)15-20. Kaunas.

46. L. Salickaitė-Bunikienė, I. Stankevičienė, E. Pudžiuvelytė. Papildomojo chemijos mokymo(si) svarba ir patirtis. Žn. Gamtamokslinis ugdymas. (2007) 3-18. - Šiauliai.

47. L. Salickaitė-Bunikienė. Informacinės technologijos-naujos galimybės bendram šeimos narių mokymuisi ir savišvietai. Kn. Mokomės kartu:tėvai mokymo(si) procese (praktinės konferencijos, skirtos suaugusiųjų švietimo savaitei Lietuvoje 2007 m. lapkričio 19-25d., straipsnių rinkinys). (2007) 29-39.- Vilnius

48. L. Salickaitė-Bunikienė, E. Pudžiuvelytė, I. Stankevičienė. Informacijos paieška apie chemines medžiagas gamtamoksliniam ugdymui. Kn. Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje (mokslinė-praktinės konferencijos straipsnių rinkinys). (2007) 112-116. -Kaunas.

49. L. Salickaitė-Bunikienė, R.Skuodienė, B. Damijonaitienė, J.Teišerskas, A. Rožkov.Chemijos mokymosi motyvacijos paieška Muziejuose ir virtualios pamokos EVOLIUTION programoje. Kn. Chemija mokykloje-2008 (konferencijos pranešimų medžiaga). (2008) 14-19.-Kaunas.

50. L. Salickaitė-Bunikienė, A. Rožkov, J.Teišerskas, A. Diadiūra, I. Stankevičienė.EVOLIUTION - naujos informacinių technologijų (IKT) taikymo galimybės formaliame ir neformaliame gamtamoksliniame ugdyme Kn. Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje (mokslinė-praktinės konferencijos straipsnių rinkinys). (2008) 113-118. –Siauliai.

51. L. Salickaitė-Bunikienė, A. Rožkov. EVOLUTION- the search for learning motivation and the possibility to apply information technologies in formal and informal education. Proceedings of international scientific-practical conf."Chemistry education-(2008). (14-15 November 2008) 107-112.- Riga.

52. L. Salickaitė-Bunikienė, R. Račiulaitytė, A. Rožkov, A. Gaidamavičienė. Virtualiojo ugdymo turinio atnaujinimo sklaida tarptautinėje mokslinėje praktinėje konferencijoje "MuseumScouts – nauji pokyčiai ugdyme – inovatyvios mokytojų patirtys naudojant interaktyvias technologijas ir komandinį darbą". Mokslinis-metodinis žurnalas "Gamtamokslinis ugdymas". (2009). 28-31. – Šiauliai.

53. J.Teišerskas, R. Žemaitaitienė, R.Skuodienė, B. Damijonaitienė, L. Salickaitė-Bunikienė Virtualaus ugdymo turinio atnaujinimas chemijos pamokose naudojant MuseumScouts projekto EVOLIUTION programą. Kn. Chemija mokykloje-2008 (konferencijos pranešimų medžiaga). (2009) 24-30.-Kaunas.

54. A. Diadiūra, R. Miliauskaitė, D. Paškevič, L. Salickaitė-Bunikienė, A. Rožkov. Virtualaus ugdymo turinio atnaujinimas per chemijos ir informacinių technologijų pamokas "MuseumScouts" projekto "EVOLIUTION" programojr Vilniaus „Akiračio"suaugusiųjų vidurinėje mokykloje.. Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje-2009 (mokslinė-praktinės konferencijos straipsnių rinkinys). (2009) 38-45 -Kėdainiai.